Novice

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Ministrstvo za finance je 10. novembra na svoji spletni strani objavilo predlog sprememb Zakona o dohodnini, ki naj bi se po nujnem postopku sprejel najkasneje do konca tega leta, v veljavo pa naj bi spremembe stopile s 1. januarjem naslednjega leta.

Predlagane spremembe:

  • znižanje olajšav za investiranje,
  • znižanje olajšav za raziskave in razvoj,
  • ukinitev olajšave za zaposlovanje,
  • ukinitev olajšave za donacije političnim strankam,
  • ukinitev oprostitve dohodnine od dobička iz kapitala (oziroma postopno zniževanje stopnje obdavčitve) glede na obdobje imetništva (torej je letos še možnost za izplačilo dohodkov iz kapitala pod bolj ugodnimi pogoji – po stopnjah dohodnine na dobiček od kapitala 15%, 10%, 5% oziroma 0%)
  • ukinitev oprostitve dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi deleža v družbah tveganega kapitala,
  • podaljšanje veljavnosti četrtega davčnega razreda z mejno davčno stopnjo 50 % do leta 2020.
0