Novice

Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov v 2016

Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov v 2016 za 4,2 % višji kot v 2015 / SURS, 27 september 2017
Celotni prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so v 2016 znašali 14.869  mio. EUR (za 4,2 % ali 604 mio. EUR več kot v 2015). Prihodki od davkov so znašali  8.901 mio. EUR (za 361 mio. EUR več kot lani), prihodki od socialnih prispevkov pa 5.967 mio. EUR (za 243 mio. EUR več kot lani). vir

0