Novice

Primanjkljaj države v letu 2016

Primanjkljaj države v letu 2016 / Surs, 19. oktober 2017
Podatki o primanjkljaju in dolgu sektorja država se po drugi oceni niso spremenili. Primanjkljaj države je v 2016 tako znašal 754 milijonov evrov ali 1,9 % BDP, dolg države pa 31.730 milijonov evrov ali 78,5 % BDP. vir

0