Novice

Primanjkljaj države v tretjem četrtletju 2017

Primanjkljaj države  v tretjem četrtletju / SURS, 29. december 2017
Primanjkljaj države je v tretjem četrtletju letos znašal 19 milijonov EUR ali 0,2 % BDP, v vseh treh četrtletjih skupaj pa 134 milijonov EUR ali 0,4 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je ob koncu letošnjega tretjega četrtletja znašal 33.285 milijonov EUR ali 78,4 % BDP. vir

0