Novice

Primanjkljaj države za leto 2016

Primanjkljaj države za leto 2016 / Surs, 20. aprila 2017
Primanjkljaj države je po prvi reviziji v letu 2016 znašal 733 mio EUR ali 1,8 % BDP, kar je 124 milijonov EUR ali za 0,3 odstotne točke več kot po prvi oceni objavljeni konec marca (609 milijonov EUR ali 1,5 % BDP). Približno tolikšen primanjkljaj kot v letu 2016 smo imeli v letu 2004, ko je ta znašal 544 milijonov evrov ali 2,0 % BDP (glej grafikon). Vrednost primanjkljaja se je po reviziji zaradi popravkov povečala tudi v letu 2015, in sicer za 110 milijonov EUR ali 0,3 odstotne točke in je znašala 1.126 milijonov EUR ali 2,9 % BDP. Vpliv revizij na vrednost primanjkljaja v letih 2013 in 2014 je bil manjši. vir

0