Novice

Prispevki za posebne primere zavarovanja

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja / UL RS 14/2017, 24. marec 2017
Začetek veljavnosti: 1. 4. 2017
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je povečal pavšalne zneske prispevkov za zavarovanje za invalidnost in smrt kot posledico poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati prejšnji sklep. vir

0