Novice

Prispevki za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost / UL RS 24/2017, 12. maj 2017
Začetek veljavnosti: 13. 5. 2017
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo ureja najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo ter najnižjo pokojnino od 1. januarja 2017 za v tem letu uveljavljene pokojnine. Najnižja pokojninska osnova znaša 788,10 EUR, največja pa 3.152,40 EUR. Najnižja pokojnina je 204,91 EUR. vir

0