Novice

Rast davčne obremenitve v EU

Rast davčne obremenitve v EU / Eurostat, 7. december 2017
Razmerje med skupno davčno obremenitvijo in BDP se je leta 2016 rahlo povečalo tako v EU kot v evroobmočju. Največji del BDP se z davki in prispevki prerazporedi v Franciji (47,6%) in na Danskem (47,3 %). Najmanjši del prerazporedijo na Irskem (23,8 %) in v Romuniji (26 %). vir

0