Novice

Raziskovalno-razvojna dejavnost v letu 2015

Raziskovalno-razvojna dejavnost v letu 2015 / Surs, 8. november 2016
Slovenija je v 2015 porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 853,1 milijona EUR ali 2,21 % bruto domačega proizvoda. Za RRD namenjena sredstva so se glede na prejšnje leto po večletnem naraščanju že drugo leto zapored zmanjšala. vir

0