Novice

Regres 2017 – gostinstvo in turizem

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije / UL RS 35/2017, 7. julij 2017
Začetek veljavnosti: 7. 7. 2017
Regres za letni dopust za leto 2017 znaša 950 EUR. vir

0