Novice

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo od 1. oktobra 2017

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo od 1. oktobra 2017 / UL RS 64/2017, 17. november 2017
Sklep ureja najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo ter najnižjo pokojnino od 1. oktobra 2017 za v tem letu uveljavljene pokojnine. Najnižja pokojninska osnova znaša 797,16 EUR, najvišja pa 3.188,64 EUR. Najnižja pokojnina je 207,26 EUR. vir

0