Novice

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja / UL RS 64/2017, 17. november 2017
Prispevke (v mesečnem pavšalnem znesku 6,62 EUR) za zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, za zaposlene delavce, ki sklenejo pogodbo o vajeništvu z drugim delodajalcem, in brezposelne osebe, ki sklenejo pogodbo o vajeništvu, obračunajo delodajalci na dan izplačila vajeniške nagrade in plačajo najpozneje v petih dneh od izplačila te nagrade.
Prispevke (v letnem pavšalnem znesku 9,89 EUR) za zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, za vajence, ki se redno ali izredno izobražujejo in imajo sklenjeno pogodbo o vajeništvu, plačajo delodajalci za vsako šolsko leto do 20. oktobra oziroma do 20. dne v mesecu po mesecu, v katerem je zaključen vpis vajenca. vir

0