Novice

Spodbujanje razvoja turizma

Osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma / MGRT, 30. december 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dalo v javno obravnavo osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ključne novosti predloga zakona so: izjeme od splošne ureditve pri organiziranju turističnih paketov, dvig turistične takse, pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev ter deregulacija poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec. vir

0