Novice

Spremembe davčnih predpisov

Spremembe davčnih predpisov / Vlada RS, 8. september 2016
Vlada je sprejela paket ukrepov davčnega prestrukturiranja (predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb), predlog sprememb zakona o davčnem postopku in predlog zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. vir

0