Novice

Spremembe pri obročnem plačevanju prekrškovnih terjatev

Spremembe pri obročnem plačevanju prekrškovnih terjatev / FURS, 20. oktober 2016
Z dnem 6. 11. 2016, ko stopi v veljavo novela Zakona o prekrških (ZP-1J), se bo pristojnost za odločanje o vlogah za obročno plačilo glob in drugih prekrškovnih terjatev, iz prekrškovnih organov prenesla na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS). vir

0