Novice

Spremembe zakonov

Spremembe zakonov/ UL RS št. 63/2016
V oktobru je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R). Spremembe se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017 z nekaterimi izjemami, ki so navedene v Dokončnih in prehodnih določbah.
Nekatere spremembe:
– nov davčni razred, in sicer če je neto letna osnova med 20.400 in 48.000 EUR, znaša dohodnina 4.625,65 EUR plus 34 % nad 20.400 EUR,
– nižja davčna stopnja v četrtem dohodninskem razredu z 41 na 39 %,
– iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja je pod določenimi pogoji izvzet del plače za poslovno uspešnost v velikosti do 70 % povprečne mesečne plače v Sloveniji,
– povečan je dohodkovni prag za upravičenost do najvišje dodatne splošne olajšave na 11.166,37 EUR: v tem primeru znaša olajšava 6.519,82 EUR.
V istem Uradnem listu so objavljeni še:
– Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J),
– Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA-A).
Vir

0