Novice

Spremembe ZGD

Spremembe ZGD / UL RS 15/2017, 31. marec 2017
Začetek veljavnosti: 15. 4. 2017
Poleg odprave določenih vsebinskih nedoslednosti je najpomembnejša sprememba izjava o nefinančnem poslovanju. Novi 70.c člen tako določa, da mora subjekt javnega interesa, katerega povprečno število zaposlenih je v poslovnem letu večje od 500, v svoje poslovno poročilo vključiti tudi izjavo o nefinančnem poslovanju. vir

0