Novice

SRS 2016

SIR, 2. november 2015
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 22. oktobra 2015 po končani javni razpravi sprejel Slovenske računovodske standarde (2016). K sprejetim standardom morajo dati soglasje še ministri, pristojni za finance, gospodarstvo in kmetijstvo.

0