Novice

Storitve, opravljene preko avtomatov

Storitve, opravljene preko avtomatov – sprememba davčnega potrjevanja
Furs je dopolnil odgovor na vprašanje, v katerem je pojasnjeno, kako je potrjevanje računov za storitve, opravljene prek avtomatov, potekalo do vključno 30. junija 2016 in kako po tem datumu. Zavezanci morajo od 1. julija 2016 za račune, izdane za storitve, opravljene prek avtomatov, od 1. julija 2016 v potrditev pošiljati vse podatke o teh računih. Postopek potrjevanja morajo izvesti najkasneje v 10 delovnih dneh od dneva izdaje računa in sicer elektronsko s pošiljanjem vseh podatkov, podpisanih z namenskim digitalnim potrdilom. Podatkov torej davčnemu organu ne pošiljajo več na poenostavljen način. vir

0