Novice

Subvencije za zaposlovanje

Subvencije za zaposlovanje / ZRSZ, 27. maj 2016
ZRSZ je objavil novo javno povabilo Zaposli.me. Delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije, ki izpolnjujejo vsaj enega od pogojev: so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Povabilo je odprto od 3. 6. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2017. Delodajalci lahko ponudbo oddajo tudi elektronsko. vir

0