Novice

Tobačni izdelki

Zvišanje trošarine za tobačne izdelke / Furs, 28. junij
Na podlagi Uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 1/17) se 1. julija 2017 zviša trošarina za tobačne izdelke iz 1. točke sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 47/16) ter znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret. vir

0