Novice

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže / UL RS 68/2017, 1. december 2017
Uredba na novo ureja vodenje evidence o dajanju embalaže v promet, v okviru katere bodo morali proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk voditi predpisane podatke. Ob vložitvi obračuna bodo Fursu sporočali predpisane podatke o plastičnih nosilnih vrečkah, danih v promet v določenem obdobju. Ker se v cilj zmanjševanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ne bodo štele zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, bodo proizvajalci in pridobitelji takih vrečk morali sporočati tudi, ali so take vrečke namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, ali ne. Vsi zavezanci za plačilo okoljske dajatve pa bodo enako kot do zdaj skupaj z obračunom Fursu predložili predpisane podatke o načinu zagotavljanja ravnanja z odpadno embalažo. Ta uredba se začne uporabljati 1. januarja 2018. vir

0