Novice

Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini / UL RS 5/2018, 29. januar 2018
Nova uredba posega v 24. člen obstoječe uredbe in dodaja novo prilogo 2. vir

0