Novice

Večstranska davčna konvencija

Slovenija podpisala večstransko davčno konvencijo / OECD, 7. junij 2017
Slovenija je ena od 76 držav in jurisdikcij, ki so podpisale Večstransko konvencijo o izvajanju z davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (BEPS). S to konvencijo se bodo lahko odpravile vrzeli v več tisoč obstoječih dvostranskih davčnih sporazumih. vir

0