Novice

Marketing kot outsourcing?

Cilj tega besedila ni poglabljanje v vprašanje opredelitve marketinga kot poslovne funkcije. Vsi dobro poznamo vlogo marketinga v podjetju. Mogoče se razlege posameznikov v nekaterih detajlih ne ujemajo popolnoma, vendar to za vprašanje outsourcinga funkcije ne igra ključne vloge.

V bistvu veliko podjetji že sedaj prepušča nekatere naloge marketinga zunanjim izvajalcem. V največji meri to opazimo pri storitvah oglaševanja, za katero se nam vsem zdi odločitev za outsourcing popolnoma samoumevna. Kaj pa vsa ostala področja marketinga kot so: direktni marketing, analiza trga, različne analize kupcev (zadovoljstvo, potrebe), strateški marketing (usmerjanje prodaje po trgih), ipd.? Tu je veliko možnih scenarijev, ki so v veliki meri odvisni od velikosti podjetja.

Vsako podjetje, ne glede na svojo velikost, potrebuje marketing, ki skrbi predvsem za to, da vsi zaposleni in vsi partnerji vso svojo energijo usmerjajo v isto smer. Edino tako je na vedno zahtevnejšem trgu mogoče pričakovati konkretne rezultate. Po drugi strani podjetja svoje procese stroškovno optimizirajo s ciljem doseganja boljšega učinka. Posledica teh dveh dejstev je, da so podjetja pogosto v škarjah, katerih žrtev je nemalokrat funkcija marketinga.

Učinkovit marketing združuje različna znanja in sposobnosti. Veliko podjetij dejansko ima v svojem team-u vrhunske strokovnjake za posamezna področja. Mogoče za kreativni del procesa, ki se največkrat izkazuje kot najbolj opažen. Ne smemo pa pozabiti, da so ravno tako pomembni tudi analitični procesi, ki pa seveda zahtevajo povsem drug profil strokovnjakov. Pokrivanje celovitega potrebnega nabora znanj in sposobnosti v okviru podjetja je vsekakor dobra, vendar draga, rešitev.

Iz vsega navedenega se je pojavila ideja o outsourcingu marketinga. Gre za relativno novo idejo, ki si je sicer že utrla pot na razvitih trgih. Prednosti outsourcinga funkcije marketinga se zavedajo tudi velike korporacije kot Sony, ki od nekdaj slovi kot odličen primer dobrega marketinga. Prednosti outourcinga je poleg stroškovne učinkovitosti predvsem višja kakovost storitev na določenem področju. Z zahtevnostjo trga in predvsem z eksponencialno rastjo komunikacijskih kanalov, se bo potreba po outsorcingu posameznih funkcij marketinga povečevala.

Ključnega pomena je seveda odločitev o tem, katere funkcije marketinga je smiselno zaupati zunanjim izvajalcem in katerih ne. Vsekakor je osebni stik, kot ključni prodajni kanal za “A” kupce, dober primer interne marketing funkcije. Na drugi strani je najpogostejša vrzel v internih team-ih področje tržnih analiz in interpretacij pridobljenih rezultatov (pretvorba podatkov v kvalitetne informacije). Tudi področje strateškega marketing predstavlje posebnost saj mora pri svojem delu oblikovati delovno skupino, v kateri sodeluje širok hierarhični razpon zaposlenih. Kreativno in plodno vodenje take skupine je izziv, ki ga velikokrat bolj učinkovito izvajajo zunanji “neobremenjeni” partnerji, ki znajo ponuditi “širši pogled” in ciljno usmerjene rešitve. Masovni marketing namreč že nekaj časa ni več realna pot do uspeha.

Motivacija za odločitev o outsorcing-u marketinških funkicj je torej nižanje stroškov, ki nam obenem omogoča dostop do širšega nabora znanj in veščin, ki so potrebne za uspešno pokrivanje trga. Mreženje kot moderen in predvsem uspešen pristop k poslovanju odpira vedno več možnosti za outsourcing storitev, med katerimi je tudi marketing. Povsem jasno je, da se marketing pridružuje med zadnjimi, saj gre za storitev, od katere je odvisna uspešnost podjetja na strateški ravni. Kljub temu, v zadnjem času beležimo trend rasti zaupanja managerjev do rešitev v obliki outsourcing-a.

0