Novice

Vpis v Register dejanskih lastnikov

Vpis v Register dejanskih lastnikov / Ajpes, 11. december 2017
Ajpes je vzpostavil aplikacijo za vpis podatkov o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov (RDL). Aplikacija je uporabnikom na voljo od 11. decembra 2017 dalje. Pravne osebe morajo svoje dejanske lastnike vpisati v RDL do 19.1.2018 oziroma v osmih dneh od vpisa pravne osebe v Poslovni register Slovenije (PRS) ali davčni register (velja za pravne osebe, ki niso vpisane v PRS).  Spremembe podatkov o dejanskih lastnikih pa je potrebno vpisati v osmih dneh od nastanka spremembe. Podatki vpisani v RDL bodo javnosti na voljo od 19.1.2018 dalje. Za podrobnejša vsebinska pojasnila glede obveznosti v zvezi z vpisom v RDL je pristojen Urad RS za preprečevanje pranja denarja. vir

0