Novice

Za javna dela v letu 2016 dve javni povabili

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi stanja na trgu dela, izobrazbene strukture dolgotrajno brezposelnih oseb ter spremljanja izvajanja javnih del v letu 2015, pripravilo izhodišča za izvajanje javnih del v letu 2016. Tako je Zavod RS za zaposlovanje v mesecu novembru 2015 na svoji spletni strani objavil Katalog programov javnih del za leto 2016, obrazec Program javnega dela za leto 2016 ter obrazec Izjava naročnika o javnem interesu za izvajanje programa ter o morebitnem sofinanciranju. Na podlagi te objave se bodo lahko izvajalci in naročniki pravočasno dogovorili o pripravi in načinu izvedbe programov javnih del za leto 2016 na lokalni ravni. več

0