Novice

Zakon o bančništvu

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2A) / UL RS 41/2017. 28. julij 2017
Sprejeto: 14. 7. 2017, Začetek veljavnosti: 29. 7. 2017
Razširjena je izjema glede varovanja zaupnih podatkov. Banka mora varovati zaupne podatke o posamezni stranki. Dolžnost banke glede varovanja zaupnih podatkov pa ne velja, če te podatke pisno zahteva parlamentarna preiskovalna komisija ali Računsko sodišče RS. vir

0