Novice

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O) / UL RS 69/2017, 8. december 2017
Dodan je nov 15.b člen, ki določa davčno osnovo pri prevrednotenjih finančnih instrumentov. Pogoj za obvezen izstop iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se prenavlja – zavezanec mora izstopiti iz sistema, če njegovo povprečje prihodkov dveh zaporednih preteklih davčnih obdobij presega 150.000 EUR. Spremembe stopijo v veljavo 9. decembra 2017. vir

0