Novice

Zakon o dohodnini

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) / UL RS 69/2017, 8. december 2017
Med drugim se spreminja sistem obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja delavcev, napotenih na delo zunaj države, in ugotavljanje davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov. Prav tako se spreminja olajšava rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, in uvaja oprostitev plačila dohodnine od brezplačne pravne pomoči. Spremembe se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018. vir

0