Novice

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah/ UL RS 5/2017, 3. februar 2017
Zakon določa vrste pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih in zadrug v težavah, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za reševanje in prestrukturiranje ter način zagotavljanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije. V veljavo stopi 18. februarja 2017.
Namen zakona je omogočiti družbam in zadrugam v težavah, ki imajo pomembno sistemsko vlogo pri razvoju države, regije ali sektorja, obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja na trgu ob ohranitvi delovnih mest in pridobljenega znanja.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. vir

0