Novice

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BJPODO) / UL RS 28/2017, 2. junij 2017
Sprejeto: 24. 5. 2017 / Datum objave: 2. 6. 2017 / Začetek veljavnosti: 17. 6. 2017
Datum začetka veljavnosti konvencije bo objavljen v Uradnem listu RS, uporabljati pa se bo začela 1. januarja v letu, ki sledi letu, v katerem bo začela veljati. Prvi možni datum uporabe je tako 1. januar 2018. Konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic, in za davke, ki so opredeljeni v 2. členu konvencije. vir

0