Novice

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-E) / UL RS 88/2016), 30. december 2016
Začetek veljavnosti: 31. 12. 2016
Črtajo se določbe glede vpisa prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je prejemnik denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ter obveznost vračanja prejete socialne pomoči iz dediščine prejemnika socialne pomoči. vir

0