Novice

Zakon o spremembi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A)

Zakon o spremembi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A) / UL RS 75/2017, 22. december 2017
S spremembo je podaljšana veljavnost zakona do 31. decembra 2019. vir

0