Novice

Zakon o trošarinah v javno obravnavo

MF, 27. oktober 2015
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo prenovljeni Zakon o trošarinah, ki ureja obdavčevanje alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije. Od 1. julija 1999, ko je zakon začel veljati se je noveliral 13-krat in ker je bil predlog revizije Direktive o obdavčitvi energentov umaknjen, je ministrstvo pripravilo prenovljen zakona, ki zasleduje zlasti cilje večje jasnosti predpisa, usklajenosti z direktivami na področju trošarin (tudi v luči opozoril EK o neustrezni ureditvi področja obdavčitve malih proizvajalcev žganja in posledično sprožitve EU pilota) ter poenostavitvijo administrativnih postopkov za zavezance in davčni organ. vir

0