Novice

Zakon o urejanju trga dela in Zakon o inšpekciji dela

Sprejeti noveli Zakona o urejanju trga dela in Zakona o inšpekciji dela / MDDSZ, 26. september 2017

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela je nastal na podlagi dokumenta »Za dostojno delo« in na podlagi analize slovenskega trga dela. Osnovni namen zakona je zagotoviti hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb. Hitra, učinkovita aktivacija brezposelne osebe je namreč ključnega pomena za položaj te brezposelne osebe, ko le ta zaradi različnih razlogov izgubi zaposlitev. Dlje kot traja obdobje brezposelnosti, težja je vrnitev oziroma ponovna vključitev v trg dela. vir

Osnovni namen novega Zakona o inšpekciji dela pa je povečanje pristojnosti inšpektorjev v primeru, ko ugotovijo, da gre za prekarno delo in zagotoviti večjo pravno varnost delavcev. vir

0