Novice

Zapleti pri e-vročanju odločb o NUSZ

Zapleti pri e-vročanju odločb o NUSZ / Furs, 10. maj 2016
Furs je začel elektronsko vročati odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Ker veliko zavezancev nima, digitalnih potrdil, prevzem pa je možen z le tem, je Furs omogočil pregled izdanih odločb pooblaščencem. Odločbe o NUSZ so bile v sistem eDavki odložene 6. maja 2016 in se bodo 21. maja 2016 štele za vročene. vir

0