Novice

Zaposlenost v letu 2016

Zaposlenost se je v 2016 glede na 2015 / SURS, 20. december 2017
Zaposlenost se je v 2016 glede na 2015 zvišala za 1,9 %, skupni stroški dela pa celo za 5,3 %. Povprečni stroški dela so v 2016 znašali 23.606 EUR in so bili za 3,3 % višji kot leto prej. vir

0