Novice

Zaposlovanje mladih

Konec decembra se izteče začasna spodbuda za zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki je stopila v veljavo z Zakonom o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV) in je bila podaljšana do konca leta 2015 z Zakonom o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV-A).

Spodbudo je torej mogoče uveljavljati še za vse zaposlitve, ki bodo sklenjene do vključno 31. 12. 2015.
več

0