Omejitve za pridobitev statusa s.p.

Ajpes opozarja, da od 1. januarja 2016 veljajo nove omejitev za pridobitev statusa s. p.

Nekatere omejitve se preverjajo v informacijskem sistemu eVEM. Omejitev v zvezi z izrečeno globo FURSa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno ter omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora, pa preverja AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register Slovenije. vir

0

SRS 2016

V Uradnem listu RS 95/15 so bili objavljeni Slovenski računovodski standardi (SRS 2016). Uporabljali se bodo od 1. januarja 2016. vir

0

Poročanje o izplačanih plačah

S 1. decembrom je SURS izdal nova navodila v zvezi s poročanjem pravnih oseb o izplačanih plačah (podatke posredujemo Ajpesu). Z novimi Navodili so iz poročanja izzvzeti proračunski uporabniki. Spremenjen pa je tudi način oddaje obrazcev, saj jih ni več možno oddati v papirnati obliki – prejšnja navodila so namreč to možnost še dopuščala – temveč samo še elektronsko. vir

0

Za javna dela v letu 2016 dve javni povabili

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi stanja na trgu dela, izobrazbene strukture dolgotrajno brezposelnih oseb ter spremljanja izvajanja javnih del v letu 2015, pripravilo izhodišča za izvajanje javnih del v letu 2016. Tako je Zavod RS za zaposlovanje v mesecu novembru 2015 na svoji spletni strani objavil Katalog programov javnih del za leto 2016, obrazec Program javnega dela za leto 2016 ter obrazec Izjava naročnika o javnem interesu za izvajanje programa ter o morebitnem sofinanciranju. Na podlagi te objave se bodo lahko izvajalci in naročniki pravočasno dogovorili o pripravi in načinu izvedbe programov javnih del za leto 2016 na lokalni ravni. več

0

Obravnava provizije pri prodaji “bitcoinov” po ZDDV-1

Na podlagi sodbe Sodišča Evropske unijev v zadevi C-264/14 se spreminja stališče glede obravnave provizij pri prodaji »bitcoinov« kot  z DDV obdavčenih transakcij. Provizijo,  ki  je  zaračunana  za  nakup  bitcoinov  v zameno za evre, je po sodbi treba oprostiti plačila davka na dodano vrednost. Sprememba stališča velja od sprejetja sodbe naprej in nima retroaktivnega  učinka. vir

0

Mini blagajna

Finančna uprava RS je omogočila dostop do aplikacije Mini blagajna.

Aplikacija je namenjena izdaji gotovinskih računov in poročanje VKR za subjekte, ki letno izdajo majhno število računov. Do 2. januarja 2016 je okolje namenjeno testiranju. vir

0

Potrebe po kadrovskih štipendistih

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 30. novembra 2015 objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

Rok za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2016.

vir

0

Predlagane spremembe dohodninske lestvice

Z novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ se spreminjajo davčne stopnje za odmero dohodnine za davčni leti 2016 in 2017. Zvišuje se meja med drugim in tretjim davčnim razredom s sedanjih 18.960,28 EUR na 20.400,00 EUR neto letne davčne osnove ter ohranja nespremenjen dodatni, četrti davčni razred z davčno stopnjo 50 %, ki se uporabi pri neto letni davčni osnovi nad 70.907,20 EUR. vir

0

Obveščanje kupcev

Morate davčno potrjevati račune? Ne pozabite na ustrezno obveščanje kupcev.

Najpozneje 2. januarja morate v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da račun prevzame in ga zadrži. vir

0
Page 50 of 52 «...2030404849505152