• Pregled in ureditev ustanovnih dokumentov
  • Pregled in ureditev dokumentacije, ki jo zahteva zakonodaja in izdelava poročila s predlogom potrebnih uskladitev z zakonskimi zahtevami
  • Pregled in analiza računovodskih izkazov poslovanja preteklih obdobij ter izdelava poročila
  • Pregled in ureditev poslovnih listin iz preteklih obdobij
  • Osebna obravnava ugotovitev z vodstvom podjetja
  • Predlogi za zmanjšanje davčnega tveganja