• Vodenje glavne knjige,
  • vodenje davčnih evidenc in obračun davka na dodano vrednost,
  • obračun plač, avtorskih honorarjev in drugih pogodb
  • vodenje registra osnovnih sredstev,
  • izdelava zaključnega računa,
  • izdelava poročil za zakonodajalca,
  • priprava plačilnih nalogov,
  • poslovanje z e-računom,
  • kadrovsko svetovanje in evidence,
  • druge računovodske storitve po dogovoru.

Za vas preverimo boniteto vaših poslovnih partnerjev.

Redni periodični sestanki na katerih pregledamo trenutno stanje in svetujemo aktivnosti za prihodnje poslovaje.

Redno obveščanje partnerjev o novostih na področju zakonodaje.

Pri delu uporabljamo programski paket Minimax, ki omogoča maksimalno učinkovito izmenjavo podatkov z uporabo sodobnih komunikacijskih poti.