25. 5. 2018 je stopila v veljavo nova Uredba o varovanju osebnih podatko. Uredba je krovni dokument in se začne istočasno uporabljati ne celotnem teritoriju Evropske Skupnosti.

Na trgu lahko slišimo veliko različnih in pogosto nestrokovnih tolmačenj zahtev uredbe. Pomembno dejstvo je, da bo uredba vplavala na poslovanje prav vseh poslovnih subjektov, ne glede na njihovo velikost. Res pa je, da je zahtevnost uredbe do posameznega pravnega subjekta odvisna od njegove velikosti oz. od obsega osebnih podatkov, ki jih obdeluje.

Varnost osebnih podatkov je dejansko v interesu vsakega izmed nas. V procesu intenzivne globalizacije, ki smo mu priča, postajajo osebni podatki izjemno cenjena dobrina na trgu. Prav je, da poskušamo nadzor nad osebnimi podatki vrniti nazaj posamezniku na katerega se le ti nanašajo. Prav to poskuša doseči nova uredba.

Pomagali vam bomo postopno uskladiti poslovanje z zahtevami uredbe o varovanju osebnih podatkov ter ob tem prepoznati pozitivne učinke uredbe na vašo organizacijo.

PRVA OCENA STANJA IN VRZELI (GAP ANLIZA)

Prvi korak pri uskladitvi poslovanja z zahtevami po varovanju osebnih podatkov je ocena trenutnega stanja…

DPIA ANALIZA

V kolikor se izkaže potreba po izdelavi ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA analiza) v tej fazi pristopi k izdelavi…

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VAROVANJE OP

V vaši organizaciji nas lahko imenujete za pooblaščeno osebo za varovanje osebnih…

IZOBRAŽEVANJE OSEBJA ORGANIZACIJE

Tako kot pri vsaki drugi zahtevi, je tudi pri izpolnjevanju zahtev po varavovanju osebnih podatkov…