V kolikor se izkaže potreba po izdelavi ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA analiza) v tej fazi pristopi k izdelavi le te. Gre za obsežnejšo analizo vseh poslovnih aktivnosti v smislu potencialnih učinkov na varnost osebnih podatkov.

Gre za zahtevnejši postopek, ki vključuje:

  • izdelavo diagramov dokumentarnih tokov,
  • analizo življenjskih ciklov podatkov v organizaciji,
  • izdelavo navodil za interno poslovanje,
  • izdelavo navodil za dobavitelje (zunanje obdelovalce),
  • izdelavo DPIA dokumentov,
  • osnovno izobraževanje osebja organizacije.