V vaši organizaciji nas lahko imenujete za pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov. Imenovanje pooblaščene osebe za varovanje osebnih podatkov (DPO) je obvezno le v nekaterih primerih. V glavnem gre za:

  • javne ustanove,
  • organizacije, ki obdelujejo obsežne zbirke osebnih podatkov,
  • organizacije, ki obdelujejo posebne osebne podatke v večjem obsegu.

Ne glede na našteto lahko organizacije tudi prostovoljno imenujejo pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov.

Naloge, ki jih kot pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov izvajamo v vašem imenu so med drugim:

  • skrb za poslovanje v skladu z DPIA analizo,
  • redno izobraževanje osebja,
  • redni obdobni pregledi poslovanja v zvezi z varovanjem osebnih podatkov,
  • kontaktna oseba za zadeve v povezavi z varovanjem osebnih podakov,
  • svetovanje upravi in zaposlenim v zvezi z uredbo,
  • sodelovanje z nadzornim organom (informacijski poolblaščenec),
  • zastopanje pri inšpekcijskih pregledih.