Prvi korak pri uskladitvi poslovanja z zahtevami po varovanju osebnih podatkov je ocena trenutnega stanja. Pregledali bomo stopnjo formalizacije procesov v vaši organizaciji ter ocenili v kakšni meri trenutno ustreza zahtevam zakonodaje.

Na podlagi ocene stanja vam bomo predlagali najučinkovitejše ukrepe za optimizacijo procesov ob upoštevanju zakonskih zahtev.