Tako kot pri vsaki drugi zahtevi, je tudi pri izpolnjevanju zahtev po varavovanju osebnih podatkov ključnega pomena razumevanje zahtev ter predvsem pozitivnih učinkov le teh na varnost posameznika in uspešnost poslovanja. Dobro informirano osebje je pravzaprav predpogoj za uspešno uvedbo poslovnih procesov skladnih z zahtevami GDPR ter za njihovo kasnejše redno izvajanje.

V vaši organizaciji organiziramo izobraževanje zaposlenih na temo pomena varovanja osebnih podatkov, tako s stališča posameznika kakor s staliošča organizacije. Redno poslovanje v skladu z zahtevami zakonodaje je neprimerno lažje in precej bolj učinkovito, kadar se vsi zaposleni v organizaciji zavedajo pomena zakonskih zahtev.